Definisi kreativiti

Menurut kamus Webster's (1976) pemikiran kreatif ialah, " the ability to bring something new existence ". Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali.

Paul Torrance (1974) mendefinisikan kreativiti sebagai proses yang mana seseorang menjadi peka pada masalah, jurang pengetahuan, unsur-unsur yang hilang, ketidakharmoniaan dan sebagainya. Kreativiti ini terhasil daripada persilangan dinamik yang berlaku diantara tiga kuasa iaitu individu yang memiliki kepandaian, pengalaman dan kencenderungan yang dipengaruhi oleh pengetahuan tertentu untuk memilih serta menghasilkan sesuatu yang baru.

Mengikut Leonard Yong (1994), kreativiti bermaksud mengenalpasti perkara-perkara sukar, mencari penyelesaian, membuat tekaan ataupun bentuk hipotesis tentang kekurangan-kekurangan itu, menguji dan mengkaji semula hipotesis-hipotesis ini dan mungkin mengubahsuai dan mengujinya semula dan akhir sekali menyalurkan keputusannya kepada orang lain.

0 comments:

Post a Comment